Bản nâng cấp Bitcoin Taproot cuối cùng đã bị khóa và sẽ được kích hoạt vào tháng 11

TienDienTu86-Với việc Taproot đạt được 90% dấu đồng thuận quan trọng giữa các nút khai thác, tất cả hiện đã được thiết lập để kích hoạt Bitcoin soft fork vào cuối tháng 11.

Bản nâng cấp Taproot đã đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên trên con đường kích hoạt khi 90% tỷ lệ băm khai thác Bitcoin (BTC) báo hiệu cho sự cải tiến giao thức trong thời kỳ khó khăn hiện tại.

Dữ liệu từ Taproot.watch, một trang web được tạo bởi nhà phát triển Bitcoin Hampus Sjöberg, cho thấy giai đoạn khóa hiện đã hoàn tất.

Tất cả các nhóm khai thác được công nhận đã báo hiệu cho việc nâng cấp với Slush Pool là nhóm đầu tiên làm như vậy. Có lẽ phù hợp khi Slush Pool cũng khai thác khối 687285 đã niêm phong khóa Taproot.

AntPool và F2Pool – hai nhóm khai thác Bitcoin hàng đầu theo tỷ lệ băm – cũng là một trong những người ủng hộ sớm nhất việc kích hoạt Taproot trong lĩnh vực khai thác Bitcoin

Trong một cuộc trò chuyện với nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin, Pieter Wuille đã giải thích bước kích hoạt cho Taproot, nói rõ: “Theo BIP341, khi bị khóa, kích hoạt sẽ tự động ở độ cao khối 709632 – dự kiến vào khoảng ngày 14 tháng 11 năm 2021.”

Theo Wuille, việc kích hoạt vào tháng 11 chỉ là bước khởi đầu vì công việc thực sự sẽ là xây dựng phần mềm để tận dụng lợi ích của việc cải tiến giao thức.

Ý nghĩa lịch sử của ngày 12 tháng 6 đối với Bitcoin cũng đã vượt ra ngoài Taproot khi ngày chứng kiến số lượng giao dịch kỷ lục được khai thác trong một khối duy nhất. Dữ liệu từ công cụ khám phá blockchain Blockchair cho thấy 4.075 giao dịch ở khối 687249.

Nguồn: Blockchair.com

Con số kỷ lục này gần gấp đôi số giao dịch trung bình trên mỗi khối được ghi nhận vào ngày 11 tháng 6 và gấp bốn lần số lượng giao dịch điển hình cho các khối Bitcoin.

Bitcoin Taproot

Comments (No)

Leave a Reply