Bitcoin Cash ABC đổi thương hiệu thành eCash và bao gồm cả bằng chứng cổ phần POS

TienDienTu86-Bitcoin Cash ABC đã đổi thương hiệu thành “eCash“, định nghĩa lại mã thông báo của nó và khởi chạy lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần.

Bitcoin Cash ABC (BCHA), dự án tiền điện tử gắn kết đã tách khỏi cả BitcoinBitcoin Cash, đã đổi thương hiệu thành eCash (XEC).

Việc khởi động lại dự án sẽ thấy nó tích hợp lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần “Avalanche, giới thiệu việc đặt cược và tăng đáng kể tốc độ giao dịch.

eCash cũng sẽ giảm số thập phân của nó xuống từ tám xuống hai, với nhà phát triển chính, Amaury Sechet, cho biết:

Không có tiền nào khác có tám chữ số thập phân. Tại sao nên sử dụng tiền điện tử? Các loại tiền điện tử có đơn giá thấp hơn cũng được thị trường tăng giá cao hơn. Bởi vì nhóm eCash được khuyến khích bởi cả cải tiến công nghệ và giá cả, cải tiến này là không có trí tuệ

Với việc nâng cấp, tất cả tiền BCHA của người dùng sẽ được chuyển đổi sang XEC với tỷ lệ từ một đến một triệu.

Truyền thông tiền điện tử của Trung Quốc, Wu Blockchain, lưu ý rằng dự án có kế hoạch hỗ trợ khả năng tương thích với EVM, báo hiệu eCash hy vọng sẽ tương tác với lĩnh vực DeFi đang phát triển của Ethereum.

Người đề xuất Bitcoin ABC, Joannes Vermorel, đã nêu rõ năm nhiệm vụ cốt lõi cho dự án – đảm bảo các giao dịch là ẩn danh, bất biến, chi phí thấp và an toàn trong vòng chưa đầy ba giây và duy trì cơ sở hạ tầng là hàng hóa công được tài trợ thông qua hợp đồng xã hội tiền điện tử.

Bitcoin Cash ABC đã trải qua một giai đoạn khó khăn sau khi nổi lên như một chuỗi thiểu số sau đợt fork Bitcoin Cash vào tháng 11 năm 2020.

Phần còn lại của cộng đồng không chấp nhận động thái của Sechet là phân phối lại 8% số tiền mới khai thác được vào ví dưới sự kiểm soát của anh ta để gây quỹ phát triển. Điều này đã được triển khai vào ABC vào tháng 11.

Theo CoinmarketCap, Bitcoin Cash hiện là tài sản tiền điện tử lớn thứ 12 với vốn hóa 9,2 tỷ đô la, trong khi Bitcoin Cash ABC đứng thứ 217 với vốn hóa thị trường là 587 triệu đô la.

Comments (No)

Leave a Reply