Định nghĩa về Maker và Taker trong giao dịch

Chắc hẳn trong số các bạn, nếu đã từng giao dịch coin, chứng khoán, forex… sẽ đều đã nghe qua hai thuật ngữ MakerTaker, vậy ý nghĩa của hai thuật ngữ này như thế nào ?

Hãy cùng Tiền Điện Tử 86 tìm hiểu về hai khái niệm này nhé

Maker là gì ?

Maker là người sẽ cung cấp khả năng thanh khoản cho Sổ lệnh — Order Book (bằng cách đặt các “Lệnh Limit” có thể được khớp trong tương lai, chính điều này đã “tạo nên” thị trường).
Ví dụ: Maker sẽ là người trưng bày sản phẩm hàng hoá lên kệ hàng để có người đến mua lấy sản phẩm hàng hoá đó.
Maker còn hay được gọi là nhà sản xuất. Bằng việc tạo ra các lệnh Order nhưng chưa được hoàn thành. Bạn đã tạo ra các đơn hàng, tạo ra lệnh mua bán và maker là người tạo thị trường.

Ví dụ ở sàn Binance, dựa vào cách tính phí khác nhau chúng ta sẽ hiểu thế nào là Maker và Taker :

Thông thường trên Binance, phí giao dịch của maker sẽ thấp hơn của taker. Nguyên do của vấn đề này nằm ở chỗ, một “maker” sẽ cung cấp khả năng thanh khoản cho Sổ lệnh – Order book (bằng cách đặt các “lệnh” có thể được khớp trong tương lai, chính điều này đã “tạo nên” thị trường; tương tự như việc trưng bày sản phẩm hàng hóa lên kệ hàng). Ngược lại, khi một “taker” nhận một lệnh trên Sổ lệnh, tức là người đó đã tiêu thụ mất một lượng thanh khoản từ Sổ lệnh (lấy đi một phần hàng hóa từ cửa hàng).

Người dùng sẽ được coi là một “maker” khi họ đặt một lệnh không được thanh khoản ngay tức thì, khi đó lệnh này sẽ được ghi lại trên Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp/hoàn tất lệnh sau đó khi có người khác chấp nhận.

Taker là gì ?

Taker là người nhận một lệnh trên Sổ lệnh, tức là người đó đã tiêu thụ mất một lượng thanh khoản từ Sổ lệnh — Order Book (bằng cách đặt các “Lệnh Market’ có thể khớp ngay lập tức)
Ví dụ: Taker sẽ người người đến cửa hàng do Maker trưng bày và lấy đi một phần sản phẩm hàng hoá được trưng bày đó.
Bằng việc thực hiện các lệnh mua ngay lập tức thì Taker là người đã lấy đi một phần các đơn hàng hay là người lấy đi thị trường.

Phí giao dịch trên Binance được thanh toán ngay khi giao dịch được thực thi. Thời điểm Lệnh của người dùng được hoàn tất/giao dịch, Lệnh đó sẽ được liệt vào 1 trong 2 loại là thuộc “maker” hay “taker“. Khi đó, người dùng sẽ phải trả 1 trong 2 loại phí dành cho “taker” hay “maker”, tùy thuộc vào việc người dùng là maker – có Lệnh trên Sổ lệnh, hay là taker – người khớp Lệnh.

Phí Giữa Maker Và Taker


Thông thường, phí giao dịch của Maker sẽ thấp hơn Taker. Đó là do vai trò của Maker giúp đơn đặt hàng cung cấp tính lưu động (thông qua việc đặt đơn hàng và tìm người mua phù hợp trong tương lai, điều này giúp maker tạo nên thị trường. Ngược lại, Taker giảm tính lưu động bằng cách tiêu thụ đơn hàng, lấy đơn đặt hàng từ sổ đặt hàng.
Người dùng sẽ được coi là một “Maker” khi họ đặt một lệnh không được thanh khoản ngay tức thì, khi đó lệnh này sẽ được ghi lại trên Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp/hoàn tất lệnh sau đó khi có người khác chấp nhận.
Taker” là người sẵn sàng chấp nhận đặt một lệnh có thể được khớp ngay lập tức với một lệnh khác có sẵn trong Sổ lệnh.
Đối với một số sàn giao dịch, họ chỉ tính phí cho Taker và miễn phí đối với Maker.

Comments (No)

Leave a Reply