Hướng dẫn chuyển đổi các coin nhỏ(small assets) sang BNB trong Binance

Tài sản nhỏ trong BNB là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, tài sản nhỏ đề cập đến bất kỳ số lượng nhỏ tiền xu hoặc mã token nào. Số lượng nói chung là rất nhỏ nên nó thường bị lãng quên hoặc bỏ qua. Bitcoin có thể chia thành 100 triệu satoshi, có nghĩa là một satoshi là 0,00000001 bitcoin. Vì vậy, bạn có thể coi một lượng nhỏ hơn vài trăm satoshi là tài sản nhỏ. Những số tiền này thường nhỏ hơn phí giao dịch cần thiết để chuyển chúng.

Tuy nhiên, trong một sàn giao dịch tiền điện tử, thuật ngữ tài sản nhỏ đề cập đến các phần nhỏ của tiền điện tử còn lại từ các giao dịch. Hầu hết các sàn giao dịch đều có yêu cầu giao dịch tối thiểu, nghĩa là không thể giao dịch những số tiền nhỏ này.

May mắn thay, Binance cho phép bạn chuyển đổi bụi của mình thành BNB.

Làm thế nào để chuyển đổi các tài sản nhỏ của bạn sang BNB

Để chuyển đổi các coin nhỏ của bạn thành BNB, hãy điều hướng đến ví trao đổi của bạn và nhấp vào số dư.

Trên trang số dư của bạn – nhấp vào nút có nhãn ‘Chuyển đổi sang BNB‘ hoặc Convert to BNB

Tại đây, bạn có thể thấy số tiền của mình đủ điều kiện để chuyển đổi sang BNB

Để đủ điều kiện,  tài sản nhỏ của bạn phải có giá trị nhỏ hơn 0,001BTC

Bạn có thể chuyển đổi nhiều đồng cùng một lúc. Khi bạn đã chọn đồng tiền mà bạn muốn chuyển đổi, giá trị BNB ước tính sẽ được hiển thị.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là ước tính vì việc chuyển đổi sang BNB được thực hiện theo giá thị trường hiện tại tại thời điểm chuyển đổi, chính xác tại thời điểm nút “Chuyển đổi sang BNB” hoặc Convert to BNB được nhấp.

Khi bạn đã nhấp vào ‘Chuyển đổi sang BNB’, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.

Khi bạn đã xác nhận rằng bạn muốn chuyển đổi BNB của mình, hãy nhấp vào nút ‘Xác nhận’ hay Confirm và bạn sẽ được chuyển đến trang xác nhận chuyển đổi của bạn đã hoàn tất.

Thao tác này có thể được hoàn thành sau mỗi 24 giờ. Bạn có thể xem lịch sử chuyển đổi của mình bằng cách nhấp vào nút “Lịch sử chuyển đổi“. Ngay sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy BNB trong số dư tài khoản của mình.

Comments (No)

Leave a Reply