Ngân hàng trung ương Nam Phi bắt đầu nghiên cứu sơ bộ về tiền điện tử

TienDienTu86-Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đã bắt đầu các nghiên cứu khám phá về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương(Central Bank Digital Currency)  viết tắt là  là CBDC

Nam Phi là quốc gia mới nhất bắt đầu khám phá khả năng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số có chủ quyền của riêng mình. Theo một thông cáo phát hành hôm thứ ba, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đã bắt đầu các nghiên cứu khả thi sơ bộ về “tính khả thi và tính thích hợp” của một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Là một phần trong thông báo của mình, SARB đã xác định tiền điện tử trung ương CBDC là một loại tiền tệ kỹ thuật số có chủ quyền miễn phí tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành phù hợp cho thanh toán điện tử. “Mục tiêu của nghiên cứu khả thi là xem xét việc ban hành CBDC có mục đích chung sẽ phù hợp với vị trí và nhiệm vụ chính sách của SARB như thế nào”, ngân hàng trung ương Nam Phi nêu rõ trong thông báo của mình.

Theo SARB, nghiên cứu sơ bộ sẽ tập trung vào các vấn đề xung quanh việc phát hành CBDC tiềm năng cho việc sử dụng bán lẻ ở Nam Phi:
“Nghiên cứu khả thi sẽ bao gồm các thử nghiệm thực tế trên các nền tảng công nghệ mới nổi khác nhau, có tính đến nhiều yếu tố, bao gồm các tác động chính sách, quy định, bảo mật và quản lý rủi ro”.
Nghiên cứu CBDC của Nam Phi dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2022 và có khả năng sẽ phù hợp với thí điểm thanh toán kỹ thuật số của tổ chức hiện tại dưới hình thức “Dự án Khokha”. Giống như các ngân hàng trung ương khác hiện đang nghiên cứu CBDC, SARB cũng tuyên bố rằng các nghiên cứu thăm dò hiện tại không phải là dấu hiệu cho thấy kế hoạch phát hành đồng rand kỹ thuật số trong tương lai.
Trở lại vào tháng 6 năm 2018, SARB đã khởi động một cuộc thử nghiệm cho Dự án Khokha – hệ thống thanh toán liên ngân hàng fiat được mã hóa của quốc gia này. Như đã báo cáo trước đây của chúng tôi, dự án sử dụng cơ sở hạ tầng Quorum dựa trên Ethereum để kiểm tra việc thanh toán bù trừ kỹ thuật số và các khoản thanh toán liên ngân hàng.
Lĩnh vực CBDC toàn cầu tiếp tục mở rộng với Trung Quốc được coi là nhà lãnh đạo trên thực tế, ít nhất là trong số các nền kinh tế lớn. Tại Hàn Quốc, ngân hàng trung ương của quốc gia này gần đây đã công bố kế hoạch hợp tác với một công ty công nghệ để xây dựng một loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền cho các giao thức thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào tháng 8.

Comments (No)

Leave a Reply