SEC đề xuất về việc có chấp thuận VanEck Bitcoin ETF hay không

TienDienTu86-Việc nộp đơn được đưa ra trước thời hạn ngày 17 tháng 6 của ủy ban để phê duyệt hoặc từ chối Bitcoin ETF sau khi gia hạn vào tháng tư.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cho phép công chúng bình luận về thay đổi quy tắc được đề xuất xung quanh quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin từ người quản lý tài sản VanEck.

Theo hồ sơ đệ trình hôm thứ Tư từ SEC, cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chấp thuận hay không chấp thuận quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin của VanEck, hoặc ETF, nhưng tìm kiếm và khuyến khích những người quan tâm đóng góp ý kiến về đề xuất này. Cụ thể, ủy ban đang yêu cầu công chúng xem xét liệu họ có tin rằng Bitcoin ETF sẽ dễ bị thao túng hay không và được thiết kế để ngăn chặn các hành vi và thực tiễn gian lận và thao túng.

SEC cũng yêu cầu mọi người cân nhắc về tính phù hợp của Bitcoin với tư cách là tài sản cơ bản cho một sản phẩm trao đổi, cũng như tính thanh khoản và tính minh bạch của thị trường Bitcoin (BTC). Các quy tắc hiện hành yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán quốc gia nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và lợi ích công cộng.

Bất kỳ ai quan tâm đến việc bình luận về Bitcoin ETF được đề xuất sẽ có cho đến 21 ngày sau khi đơn đặt hàng được công bố trong Sổ đăng ký liên bang và 35 ngày sau khi xuất bản trong cùng một sổ đăng ký để bác bỏ. Các thành viên của công chúng có thể gửi nhận xét thông qua trang web của SEC, qua email hoặc thư.

VanEck đã nộp thủ tục giấy tờ để đăng ký ETF Bitcoin với SEC vào tháng 3 sau khi người quản lý tài sản rút lại đơn đăng ký tương tự mà họ đã nộp vào tháng 1 với sự hợp tác của công ty khởi nghiệp blockchain SolidX. Ủy ban đã mở rộng thời hạn cân nhắc một lần, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6.

SEC có khả năng gia hạn thời hạn với gia số 45, 90 và 60 ngày lên đến 240 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, theo Mục 19 (b) (2) (B) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, ủy ban cũng có quyền xác định xem liệu thay đổi quy tắc được đề xuất có nên bị từ chối hay không trước bất kỳ thời hạn nào, như trường hợp yêu cầu bình luận công khai.

Không có ETF Bitcoin nào được các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ chấp thuận. Do sự chậm trễ liên tục của SEC trong trường hợp của các quỹ giao dịch trao đổi BTC được đề xuất của VanEck, Valkyrie và Fidelity Investments, nhiều người không mong đợi sự chấp thuận sớm. Tuy nhiên, các quan chức Canada đã bật đèn xanh cho nhiều ETF tiền điện tử trong năm nay, bao gồm các dịch vụ từ nhà quản lý quỹ đầu tư 3iQ, Purpose Investments, Evolve Funds Group và CI Global Asset Management.

 

Comments (No)

Leave a Reply